شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

mp3 player شوکر
@};-اللّهـُـمَّ صَـلِّ عَلـي مُحَــمَّد وَ آلِ مُحَــمَّد وَ عَجِّــلْ فـَـَرَجَـهُم@};-
بعضي ها چه نقشه ها براي شب عروسي کشيدن ازهر کسي يک چيزي ديدن وپسنديدن و مي خوان اونو تو عروسي خود شون پياده کنند که به نظر من بسيار اشتباهه
اينكه اشاعه ي فحشاست :(
وبتون فيلتر ميشه!!
خوب برو تنظيمات و تنظيمات کاربريتو باز كن و عوض کن
اين جانور، فريبا داوودي مهاجري، مشاور خاتمي و وزير ارشادش و.... است
سلام دوستان عزيز طرح ملي و کشوري 110 ميليارد صلوات براي سلامتي و تعجيل در فرج آقا امام زمان(عج) در سال 1391 روزي چند صلوات سهم شماست؟ لطفا تعداد صلوات روزانه خود را جهت ثبت به شماره 20009516 پيامک نماييد...* التماس دعا... وبلاگ گروه فرهنگي انصارالحسين(ع) نوشهر www.30.fay.ir براي اطلاعات بيشتر لينک زير را کليک نماييد:http://ansarolhoseyn.parsiblog.com/MLink/?6140286
+ [وبلاگ] گلشيفته فراهاني بالاخره مقابل دوربين برهنه شد - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/143/%90%e1%d4%ed%dd%ca%e5+%dd%d1%c7%e5%c7%e4%ed+%c8%c7%e1%c7%ce%d1%e5+%e3%de%c7%c8%e1+%cf%e6%d1%c8%ed%e4+%c8%d1%e5%e4%e5+%d4%cf/
اين شخص هماني هست که در مصاحبه هايش ميگفت از حجاب متنفر است وحجاب نميگذارد وحالا بعد از برداشتن حجاب اينگونه ظاهر شدن جلوي دوربين جاي تعجب ندارد .جالبه که پدر ومادرش در عين ناباوري اين عکسها را رد ميکنند وميگويند فتوشاپ هست اما خود گلشيفته بدون ذره اي خجالت وشرمندگي ميگويد خودم بود وعکسها را تاييد ميکند
يه شيعه
مير يزيد موسوي ؟! اصلا درست نيست که همچين حرفي بزنين (با اينکه من خودمم از ايشون اصلا خوشم نمياد)
سلاله-2
سلام به نظر من هم عقايد سياسي افراد ارتباطي به نام آن ها ندارد.بهتر است طبق فرمايش اسلام همديگر را با نام هايي كه درخور آن نيستيم خطاب نكنيم.ممنون
درود بر مير حسين عزيززززززززززززززززززززززز
يه شيعه
ليقاتت همون مير حسينه !
+ [وبلاگ] عکس/ تفاوت قطار ثروتمندان و فقرا در هند - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/90/%da%98%d3%2f+%ca%dd%c7%e6%ca+%de%d8%c7%d1+%cb%d1%e6%ca%e3%e4%cf%c7%e4+%e6+%dd%de%d1%c7+%cf%d1+%e5%e4%cf/
هادي قمي
http://aghloaghel.parsiblog.com/MLink/?5582196
+ [وبلاگ] هاشمي: \انقلاب بي هاشمي\ روياي محالي است! - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/50/%e5%c7%d4%e3%ed%3a+%22%c7%e4%de%e1%c7%c8+%c8%ed+%e5%c7%d4%e3%ed%22+%d1%e6%ed%c7%ed+%e3%cd%c7%e1%ed+%c7%d3%ca!/
**رضا **
بيشتر به طنز شبيه است.
+ [وبلاگ] «جرس» و تطهير عوامل ترور شهيد رضائي نژاد - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/48/%ab%cc%d1%d3%bb+%e6+%ca%d8%e5%ed%d1+%da%e6%c7%e3%e1+%ca%d1%e6%d1+%d4%e5%ed%cf+%d1%d6%c7%c6%ed+%e4%8e%c7%cf/
ياعلي...
آقاي حق جو اولين دوست من تو پارسي بلاگه...کارشم خيلي درسته
+ [وبلاگ] مشائي و افاضات نوروزي اش - http://haghjoo.ParsiBlog.com/Posts/35/%e3%d4%c7%c6%ed+%e6+%c7%dd%c7%d6%c7%ca+%e4%e6%d1%e6%d2%ed+%c7%d4/
بسيار مطلب جالبي بود . استفاده كردم . فراموش نكنيم فتنه گران ، زماني در راس حكومت بودند !!!
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top