آموزش پیرایش مردانه اورجینال

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ رضا درويشي 
سلام دوست عزيز
چند نکته عرض مي کنم:
1- بنظر مي رسد اين قبيل عناوين خوب نباشد «از شهادت...»
2- تاريخ با اگر و اما سر و کار ندارد زيرا گفتيد «اگر به قصر حمله مي کردند در اندک زماني چيزي از ابن زياد باقي نمي ماند و مطمئنا جريان عاشورا جور ديگري رقم مي خورد» اين قضيه شرطيه است صدق قضيه شرطيه هم به تلازم مقدم و تالي بر مي گردد اما در اين قضيه شرطيه تلازمي وجود ندارد زيرا حتي اگر حمله هم مي کردند باز عاشورا تکرار مي شد وانگهي اصلا چنين امکاني براي چنين مردماني که تا خرخره در جيفه دنيا فرو رفته بودند نبوده.
3- شايد قياس جريان جناب هاني و ابن زياد ملعون با قضيه هسته اي درست نباشد اگر قرار است بر اساس اماراتي که وجود دارد حکم کنيم شايد به آنچه که جنابعالي گفتيد نرسيم زيرا حداکثر به ظن و گمان مي رسيم که نمي توان بر اساس آن براحتي اشخاص را جهنمي و خائن و دروغگو کرد.
4- گفتيد شهادت دروغ. يک سوال دارم شما فرض کنيد يک انسان معمولي که کمي هم عقل دارد بداند که اگر دروغي بگويد همگي براحتي مي فهمند آيا بنظر شما او دروغ مي گويد؟

نکته آخر اينکه حقير مدافع اين دولت و آن دولت نيستم اما حتي حق دشمنان را نيز نبايد از ترس تصديق باطل آنها تکذيب کرد.
و صل علي محمد و آله الطاهرين
پاسخ

سلام بر آقا رضاي عزيز1- بماند! 2- زماني که ابن زياد وارد کوفه شد با هيبتي وارد شد که مردم تصور کردند امام حسين وارد شده و از او استقبال کردند. اگر اين تدليس هاي متوالي ابن زياد جواب نمي داد و او نمي توانست لشکر گرد آمده پيرامون مسلم را پراکنده کند طبيعي بود که از ابن زياد چيزي باقي نمي ماند که حالا لشکر به تقابل حسين بن علي بفرستد! مسئله اينجاست که عوام چشمشان به دهان خواص است. 3- حالا جهنمي اش را بگذاريم به عهده ي خدا! شما وجه شباهت در مثال بچسب. 4- گفتيد شهادت دروغ. يک سوال دارم شما فرض کنيد يک انسان معمولي مثل شريح قاضي که کمي هم عقل دارد بداند که اگر دروغي بگويد همگي براحتي مي فهمند آيا بنظر شما او دروغ مي گويد؟ و عجيب اينجاست که او دروغ را گفت و ساده لوحان به جاي بررسي حقيقت تنها شهادت شريح را عذر خود کردند! دوست بزرگوار مواردي را که بنده در انتهاي مطلب آورده ام مشتي از ميان خروار است. برجام که دم دستتان است بخوانيد تا بدانيد آقاي صالحي قسم جلاله راست خورده يا دروغ بزرگ گفته. در انتها از دقت نظر شما دوست بزرگوار و وقتي که مي گذاريد بسيار متشکرم