چراغ جادو

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ حق جو 
ادامه از پاسخ قبلي:
رابعا هر آنچه خواسته ايد نگاشته ايد و به فکر تهمت و حقيقتش هم نبوده ايد! «فقط به اعضاي کمسيون برجام نگاهي بندازيد. چندتايشان با حمايت احمدي نژاد به مجلس راه نيافتند؟چند تايشان در دولت او مدير يا وزير نبودند؟» عزيزم 1-در کميسيون برجام ما حتي نماينده اصلاح طلب هم داشتيم 2- کداميک با حمايت احمدي نژاد به مجلس راه يافتند؟ هر کدام از اين افراد بارها عليه احمدي نژاد صحبت کرده اند و در راس آنها آقاي زاکاني که رئيس کميسويون بود3- هيچکدام از اعضا وزير دولت احمدي نژاد نبوده، حتي تصور نمي کنم هيچ کدام مدير دولت هاي پيشين هم بوده باشند!! البته شما سه بار قسم جلاله نخورده بوديد!!!!!!

خامسا در باب بي سوادي لطفا صحبتي نفرماييد چون اين صفت آن را آقاي روحاني مودب به امثال بنده اختصاص دادند! (به همراه صدها صفت ديگر چون بي شناسنامه، به جهنم رفته ها و ...)
و آخر اينکه: از همه چيز گفته ايد و نگفته ايد بالاخره چه شد؟ آقاي صالحي سه بار قسم جلاله ي راست خورده بود و يا دروغ؟!!!!