ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ رضا درويشي 
سلام دوست گرامي
چيزي که گفتي هر چند که از واقعيات درستي خالي نيست اما اگر بتواني از سياست زدگي يگذري و وارد تفکر عميق تر بشوي به چيزهاي درست تري هم مي رسي اگر زندگي تجملي برخي مسولان باطل بودن را براحني آشکار مي کند صرف ساده زيستي هم براحتي حق بودن را آشکار نمي کند نمونه اش آقاي احمدي نژاد از اين هم که بگذريم شايد کسي بگويد ابوبکر و عمر هم ساده زيست بودند؟ پس عميق تر بايد انديشيد به عبارت ديگر هر چند که اهل حق وقتي در مناصب حکومتي قرار مي گيرند ساده زيست هست اما اينطور نيست که هر کس که در منصب حکومتي ساده زيست بود اهل حق باشد.
نه هر که سر يتراشد قلندري داند.
به اميد بحث هاي عميق تر
در پناه حق.
پاسخ

سلام بر دوست عزيز خودم- جمل? کليدي را آخرش خودت گفتي: «هر چند که اهل حق وقتي در مناصب حکومتي قرار مي گيرند ساده زيست هستند اما اينطور نيست که هر کس که در منصب حکومتي ساده زيست بود اهل حق باشد.» 100 درصد! اين در خيلي موارد صادقه- هر محجبه اي دين دار نيست ولي بي حجاب در دين سستي کرده است